20898

Jan Eichler

Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
výzkumný pracovník Centra bezpečnostních analýz Ústavu mezinárodních vztahů. Zabývá se otázkami evropské bezpečnosti a vývoje evropské obrany z francouzské perspektivy, vyučuje na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE Praha , účastní se mimo jiné na grantovém projektu Université Paris 1, Sorbonne, nazvaném Sécurité en Europe.

Je spolupracovníkem serveru Integrace, publikuje ve Vojenských rozhledech, v časopise Obrana a strategie, Politické vedy, Mezinárodní vztahy, Historie a vojenství, Défense nationale, Bezpečnostní témata, v deníku Právo a dalších periodikách.

V letech 1991--1993 pracoval jako zástupce vedoucího odboru na Institutu pro strategická studia Ministerstva obrany, v letech 1993-1990 působil v Generálním štábu Československé armády, v letech 1982-1990 na Ministerstvu obrany ČSSR. V letech 1979--1982 byl jako sekretář vojenského a leteckého přidělence ČSSR v Paříži. V letech 1977--1979 působil na Ministerstvu národní obrany ČSSR.

Je absolventem Vojenské akademie v Bratislavě.

Vydal publikace

  • Mezinárodní bezpečnostní vztahy. Economica, Praha, 2004.
  • Bezpečnostní politika České republiky. ÚMV. Praha 1999, CD -- ROM, vedoucí autorského týmu
  • Možnosti a perspektivy bezpečnosti České republiky. Praha. ÚMV 1998 -- vedoucí autorského týmu
  • Francouzská armáda od de Gaulla k Mitterrandovi. Naše vojsko. Praha, 1990

odborný životopis ZDE