Milan Suchomel

Milan Suchomel je emeritním profesorem české literatury v Ústavu české literatury a knihovnictví filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, podrobnosti viz zde.