Tomasz Oryński

Autor žije ve Velké Británii, je nezávislým novinářem, publikujícím na serveru orynski.eu. Je absolventem českých a středoevropských studií na univerzitě v Glasgow.