Michal Hladký

Michal Hladký je študentom Európskeho inštitútu Ženevskej univerzity. Zaujíma sa o spoločenské transformácie, vývoj demokracie a chápanie slobody v Strednej Európe, v Európskej únii, ale aj mimo nej. Medzi oblasti jeho záujmu patria tiež ekonomické a priemyselné politiky v Európe.