Jörg Friedrichs

Získal doktorát z teorie mezinárodních vztahů na mnichovské univerzitě, vyučuje na Oxford Department of International Development (Queen Elizabeth House).

Zabývá se mezinárodními vztahy, historickou politickou sociologií a problematikou globálního vládnutí. Empiricky studuje problematiku mezinárodní bezpečnosti a vazbu mezi dostupností energetických zdrojů a sociálními změnami.