7444

Olivie Brabcová

Autorka (nar. 1985) studuje obory sociologie a sociální politika na FSV UK.