Jan Civín

Mgr. Jan Civín

Autor působí jako odborný asistent na katedře politologie a filosofie filosofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem

Oblasti výzkumu

  • Teorie přechodů k demokracii
  • Česká politika
  • České politické myšlení

Vysokoškolské vzdělání a diplom

    Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (2003, obor politologie)

Profesionální životopis

  • 2000 - 2001: externí spolupracovník Masarykova ústavu Akademie věd ČR
  • 2003 - dosud: asistent Katedry společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
  • 2003 - dosud: postgraduální student na Katedře politologie Fakulty sociálních studií MU