Ondřej Štěch

Autor působí v Centru globálních studií, společném pracovišti Filozofického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UK