6914

Laura Laubeová

PhDr. Laura Laubeová

vystudovala pedagogiku a psychologii na FF UK v Praze (1985), kde později obdržela titul PhDr. Od roku 1990 působí v nevládním sektoru, mj. byla i ředitelkou nadace Nová škola, kde se podílela na vzdělávacích programech pro romské děti, a ve spolupráci s Domem Anny Frankové organizovala projekty multikulturní výchovy v ČR. Od roku 1998 je předsedkyní mezinárodního sdružení Globea - Transborder Initiative for Tolerance and Human Rights. Absolvovala studijní pobyty na Universitách v Cambridge (1997/98), Oxfordu (2002 a 2004), aj. Od roku 1999 přednáší na FSV UK, zejména kurzy o multikulturalismu, menšinách a Romech.