Martin Hříbek

Autor pracuje jako asistent v Ústavu jižní a centrální Asie FFUK.