5274

Luděk Pekárek

doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.

zaměstnanec Národní referenční laboratoře pro neionizující záření