26542

Jaromír Sedlák

PhDr. Jaromír Sedlák

Narodil se 24. 11. 1925. Za 2. světové války prodavač, pak dělník. Do Února byl studentem obchodní akademie, do KSČ vstoupil v roce 1945. Národní správce velkoobchodu v Přerově. Poté řídil obnovu nacisty vypálené obce Javoříčko jako stavby mládeže. Studoval právnickou fakultu UK, působil jako odborný asistent na filosofické fakultě UK. Na VŠP ÚV KSČ přednášel otázky třídního boje, revoluce a kontrarevoluce, státu, práva, války a míru.

Diplomat (1967-1970 Londýn jako pracovník MZV - 1965 úsek kultury a vědy, 1968 tisk; Ženeva - 1959 úsek Mezinárodní organizace práce, 1973-5 Helsinský závěrečný akt; velvyslanec na Srí Lance do roku 1979), mluvčí Ministerstva zahraničních věcí , 1971 ředitel Ústavu mezinárodních vztahů kde v r. 1972 zorganizoval mezinárodní konferenci na téma Globální problémy lidstva, po které vydal knihu na totéž téma. 1982 vedoucí vědecký pracovník (mezinárodní právo) Ústavu státu a práva Akademie věd, poradce tří předsedů vlád - tajemník Lubomíra Štrougala (v letech 1983-1988), Ladislava Adamce (spolu s Františkem Nevařilem, Miroslavem Pavlem, Zbyňkem Fialou a Oskarem Krejčím) a Mariána Čalfy. Autor knihy Mírové soužití a soupeření, v roce 1959 publikace Třídy a třídní boje. Od roku 1983 v kontaktu s velvyslanectvím USA - kontakt Štrougala na americké velvyslance a Henryho Kissingera . Madeleine Albrightová s ním dělala rozhovor pro Herald Tribune. V kontaktu se Sorosovým Open Society Institut v New Yorku. V červnu 1989 na pozvání Kissingera v USA na velké plánovací konferenci Council of Foreign Relations konference o východní Evropě, které předsedal William Luers, mimo jiné i k změně režimu v Československu, na které Tigrid označil Havla za budoucího prezidenta. Koncem r. 1989 spoluzakládal DFK (Demokratické fórum komunistů). V únoru 1990 pozván na Columbia university a Institute East-West Security Studies. Po listopadu 1989 aktivní v diskuzích Demokratického fóra komunistů (stejně jako Rudolf Převrátil, Pavel Smutný, Milan Maršálek, J. Maczner a Ladislav Zvolský). Po roce 1992 v kontaktu s Milošem Zemanem. Od r. 1993 byl poradcem velvyslance Turecka. Psal do Práva, do Práva lidu. Poté v kontaktu s Jiřím Paroubkem - člen redakční rady Trendu, který založili Horák, Janýr a Paroubek. V letech 1997-2000 komentátor a politický analytik nezávislého měsíčníku Pražský demokrat, vydávaného Štěpánem Kotrbou. V r. 2005 poradcem premiéra Paroubka, později v téže funkci, když se Paroubek stal předsedou ČSSD. Dnes člen americké Strany zelených. Žije v Praze.

Během života se setkal s Gromykem, Ševardnadzem, Primakovem, Jakovlevem, Rakowskim, Ryžkovem, Arbatovem, maršálem Ogarkovem, Kádárem, Kissingerem, Albrightovou, poradcem Obamy Volckerem, Sörosem, Stiglitzem, Krugmanem... "Nikdy jsem nic nepodepsal CIA, DIA, KGB, britské MI6 či MI5, Mossadu, Stasi, ani mě o to nikdy otevřeně nepožádali, i když nepřímé náznaky byly", říká dnes...