Hana Tomšů

Autorka je studentkou bohemistiky na Masarykově univerzitě v Brně.