Jiří Wicherek

Dr. Jiří Wicherek (nar. 1954) působí jako soukromý lékař v Plzni a jako primář rehabilitační nemocnice ve Stodě. Je členem OS ČLK Plzeň -- jih.