Michaela Pešková

Autorka je absolventka rusistiky a bohemistiky na FF MU v Brně, kde také získala doktorát z ruské literatury. Jako lektorka českého jazyka pracovala rok na Filologické fakultě Petrohradské státní univerzity. Věnuje se zejména poetice ruské literatury 1. poloviny 20. století, její reakci na totalitu. Vedle toho vytváří učební materiály nejen o literatuře pro studenty rusistických oborů, snaží se o popularizační zpracování některých témat (imigrace ze zemí bývalého Sovětského svazu v ČR) a příležitostně překládá. Učí ruskou literaturu a ruský jazyk na ZČU v Plzni.