7458

Martin Pilař

PhDr. Martin Pilař vyučuje české literatuře na Ostravské univerzitě. Je mj. autorem studie o českém undergroundu. Každoročně v únoru a v březnu vede přednášky a semináře z české literatury za Jana Čulíka na Glasgow University v rámci výměnného školského projektu Evropské unie "Socrates", zatímco Jan Čulík vyučuje české literatuře a sdělovacím prostředkům na Ostravské univerzitě.