Jaroslav Klíma

Narodil jsem se v roce 1942. Jsem absolventem Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT, obor jaderná chemie. Od roku 1965 do roku 1978 jsem pracoval v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži a zde jsem obhájil disertaci na téma úniku xenonu-133 v ranných stadiích ozařování tablet kysličníku uraničitého v jaderném reaktoru. V létech 1979-1992 jsem vedl laboratoře hygieny záření Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích a zde jsem zpracovával měření zátěže obyvatelstva z černobylské katastrofy a prožil prakticky celé martyrium budování temelínské jaderné elektrárny. Od roku 1993 až do důchodu jsem měřil radon pro Okresní hygienickou stanici v Jindřichově Hradci. Během své profesionální kariéry jsem nebyl nikdy v žádné politické straně a nejsem ani nyní. Nyní se angažuji ve firmě svého syna, která produkuje semena trvalek pro export a to, co občas napíšu mne napadá převážně při pletí kytek v naší velké zahradě. Mohu oboustranně používat angličtiny a ruštiny, lépe písmem než slovem, protože jsem jak v anglosaské tak ruskojazyčné části světa strávil málo času na to, abych se naučil mluvit dobře.