Matt Reichel

Autor je americký vysťahovalec, študuje v Paríži, špecializuje sa na teóriu medzinárodných vzťahov