Pavel Smetana

Autor je bývalý synodní senior (šéf) Českobratrské církve evangelické (druhé největší církve v ČR).