Eliška Děcká

studentka filosofické a právnické fakulty UK, genderová a kulturní publicistka
externí redaktorka gitY, Kulturního týdeníku A2 či Cinepuru, koordinátorka právního a genderového programu OSF