Zdeněk Musil

Ing. Zdeněk Musil, CSc.

autor je zaměstnancem ministerstva životního prostředí, člen redakční rady časopisu Ochrana ovzduší