Vladimír Janovic

Nar. 8. 6. 1935 v Praze, vystudoval matematiku na PřF UJEP v Brně, matematiku učil na střední škole, vystřídal několik redaktorských míst, např.v ČS rozhlasu v Brně, Plameni, nakl. Svoboda, nakl. ČS spisovatel, v 90 letech vyučoval na gymnáziu matematiku a angličtinu. Vydal devět básnických sbírek, poezii překládá z italštiny, píše eseje. Žije v Praze.