Irena Václavíková

Vystudovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity a Přírodovědecko-filozofickou fakultu Slezské univerzity v Opavě. Publikovala v literárních časopisech a almanaších.