Ondřej Szalonnás

Autor (nar. 1986) je studentem Právnické fakulty UK v Praze.