19190

Bohumír Štědroň

RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

Studoval teoretickou kybernetiku na MU v Brně, na TU Hannover a na MFF UK v Praze, v roce 1979 obhájil na Karlově univerzitě v Praze kandidátskou disertaci z umělé inteligence. V roce 2002 ukončil postgraduální studium na Právnické fakultě UK v Praze, kde se rovněž zabýval právními aspekty elektronického podpisu. Dnes je soudním znalcem jmenovaným ministrem spravedlnosti ČR pro obor kybernetika, specializace IT. V roce 1992 byl na studijním pobytu na Ashridge Management College ve Velké Británii.

Prošel řadou manažerských funkcí (ředitel zastoupení americké a rakouské firmy v ČR, ředitel zahraničního odboru Úřadu pro ochranu osobních údajů, člen vedení Telekomunikačního úřadu aj.). V letech 1995-1998 zorganizoval jako ředitel marketingu Hospodářské komory ČR čtyři manažerské mise do USA, kde se čeští podnikatelé seznamovali s americkým řízením firem (General Electric, Motorola, Autodesk, HP aj.) a významných bank v New Yorku, Chicagu, Washingtonu, Dallasu a San Francisku.

Je spoluautorem knih Budoucnost již začala a Svět 2050 a řady odborných článků s prognostickou tematikou, které byly publikovány v ČR, USA, Německu a Itálii. Je členem odborných pracovních skupin Evropské komise v Bruselu a Evropského parlamentu ve Strassburgu a expertem Evropské komise. Prošel stáží na Amsterodamské obchodní a průmyslové komoře. Je odborníkem na problematiku high-tech sektoru v USA a Německu a je prezidentem High-tech Asociace. Byl a je vysokoškolským učitelem a vede projekty na vysokých školách ( ČVUT, VŠE, FIM UHK , MFF UK, FI MU ). Spolupracuje s řadou univerzit a přednáší manažerské řízení v kurzech MBA. Je členem České společnosti pro politické vědy, členem WFC - mezinárodní prognostické společnosti se sídlem v USA. a členem německé prognostické společnosti v Berlíně. Je rovněž členem rakouské společnosti pro informatiku, americké společnosti pro umělou inteligenci. K jeho koníčkům patří jazz, divadlo a šach.

Bělohlávek A.J.,Šťedroň B. : Budoucnost již začala, Sdělovací technika 2003, ISBN: 80-86645-06-1

Štědroň, Beneš, Potůček a kol.: Svět 2050, Sdělovací technika 2005, ISBN 80-86645-10-X