Max Fischel

hab.docent, Ing. Max Fischel, CSc

Člen Českého komitétu pro vědecké řízení, Etického fóra ČR, Evropského kulturního klubu.

nar. 1934, vysokoškolský učitel, spoluautor knihy "Rozpravy o ří-zení" /1996/, "Hloupost očima moudrých bláznů - šašků" (LUXPRESS 2005, s ukázkami vlastní socha(d)řiny), přes 200 statí o managementu; knihy "Management -- součást duchovní kultury" (Stav.fak.ČVUT, červen 2006)