Bedřich Bridel

Katolický kněz, misionář, vrcholný zjev české barokní meditativní literatury. (nar. 1619, zemřel 15. 10.1680) V osmnácti letech vstoupil do jezuitského řádu, sedm let studoval teologii (spolu s Bohuslavem Balbínem). V letech 1656- 60 vedl jako správce jezuitskou tiskárnu v pražském Klementinu. Věnoval se horlivě činnosti kazatelské a misijní. Tuto činnost vykonával 24 let a připravil pro ni různé pastorační spisy, původní i přeložení. Měl evropský rozhled. Když r. 1680 vypukl v Kutné Hoře mor, Bridel se tam vydal ošetřovat nemocné, nakazil se a spolu s dalšími třemi řádovými bratry zemřel. 1701 jim byl postaven mramorový pomník do zdi Dušičkové kaple v Kutné Hoře.