Michal Kukula

absolvent Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici