Atilla Ágh

Dr. Atilla Ágh

profesor na fakultě politických věd Univerzity ekonomických věd v Budapešti, hostující profesor Institut for Statskundskab v Dánsku, patří mezi významné osobnosti středoevropské politologie. Jeho hlavním zájmem je sociální aspekt demokracie, demokratický přechod ve východní a střední Evropě v parlamentní demokracie a transformace stran. Jeho nedávno vydané publikace zahrnují proces demokratizace a europeizace v Maďarsku: The Emergence of East Central European Parliaments: The First Steps (1990-1994) (1995) ; Parliaments and Organized Interest in Central Europe: The Second Steps (1996).