Imrich Sklenka

filozof, teológ - pedagóg Trnavskej univerzity v Trnave