Mikuláš Huba

Autor je predsedom Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR