Alexej Bálek

Ing. Alexej Bálek, CSc.

Studoval na Filosofické fakultě University Karlovy a Vysoké škole ekonomické. Vědeckou hodnost obhájil v Ekonomickém ústavu Akademie věd. Pracoval ve Statistickém úřadu, Ekonomickém ústavu, Ústavu prognozování, který se transformoval do Ústavu pro hospodářskou politiku v resortu ministerstva hospodářství České republiky. Nyní je jako analytik a prognostik na volné noze.

Napsal osobně nebo jako vedoucí autorských kolektivů řadu odborných a vědeckých publikací a skript. Tak např. v roce 1996 vyšla jeho studie "Problémy sociálně ekonomického vývoje České republiky v období 1996 -- 2006" (Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 1/1996). V roce 1998 napsal pro národohospodářský ústav studii "Problémy výkonnosti české ekonomiky v období 1998 -- 2008".

V odborném a vědeckém tisku, jakož i na internetu publikoval a publikuje články zaměřené na makroekonomické a prognostické otázky.

 • Alexej Bálek, Miroslav Kalous a kol. Česká ekonomika 1995-2005, Ústav hospodářských analýz, 1995,
 • Alexej Bálek, Entwicklung der Tschechoslowakei und der Tschechischen Republik 1918-2000, Praha, ÚHP, 1993,
 • Alexej Bálek,, Jsme připraveni na budoucnost?,Ekonom č.34/1995,
 • Alexej Bálek, Problémy sociálně ekonomického vývoje České republiky v období 1996-2006, Studie Národohospodářského ústavu J.H., Praha 1996,
 • Alexej Bálek, Ekonomické perspektivy, Profit č.18/1997,
 • Alexej Bálek, Bydlení jako strašák, Profit č.20/1997,
 • Alexej Bálek, S čím musí podnikatelé počítat, Profit č. 32/1997,
 • Alexej Bálek, Jak si vede koruna, Profit č. 49/1997,
 • Alexej Bálek, Kyvadlo času se vrací, Ekonom č.30/1997,
 • Alexej Bálek, vady módního zaklínadla -konkurenceschopnost, Ekonom č. 21/1998,
 • Alexej Bálek, Příštích deset let, Ekonom č. 8/1998, příloha str.V,
 • Alexej Bálek, Vybrané problémy a souvislosti budoucího ekonomického vývoje České republiky, Pohledy č.1 a č. 2/1998
 • Alexej Bálek, Československo v letech 1939-1945, Acta oeconomica pragensia č. 3/1996,
 • Alexej Bálek, Výkonnost československé ekonomiky v sedmdesátých letech, Acta oeconomika pragensia, prosinec 1998.
 • Alexej Bálek, Slovensko 1989 - 1997, Dotyky č.6/1998,
 • Alexej Bálek : Strašidlo nadprodukce obchází svět, Ekonom, č.12/1999